تبلیغات
بازار 313 - دانلود مجموعه صوتی شبهای پیشاور

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری


مجموعه شبهای پیشاور که به صورت یک گفتمان رادیویی درآمده و منتشر شده است،

گفتمانی بین یکی از بزرگان شیعه به نام سید محمد سلطان الواعظین شیرازی (ره)

با گروهی از بزرگان و عالمان اهل سنت.

لینک های دانلود مستقیم هستند


جهت دریافت روی هر قسمت کلیک کنید:


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gif قسمت های اول و دوم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت سوم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت چهارم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت پنجم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت ششم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت هفتم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت هشتم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت نهم


http://aliansariyan.persiangig.com/mp3/pishavar/p3.gifقسمت دهم

تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد