تبلیغات
بازار 313 - دانلود نرم افزار « توشه تبلیغ »

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری
نرم افزار « توشه تبلیغ »

این مجموعه در قالب بیش از 500 موضوع اصلی و 2500 موضوع فرعی
در طول 40 سال تبلیغ حجت‌الاسلام محسن قرائتی فیش‌برداری و یادداشت شده است.

محتویات این نرم افزار به‌ گونه‌ای طراحی شده است كه
برای همه اقشار مردم درهر زمان و مكان قابل فهم باشد.

گفتنی است، نرم افزار « توشه تبلیغ » توسط
موسسه درس‌هایی از قرآن طراحی و تولید شده است.
تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد