تبلیغات
بازار 313 - مسائل متفرقه خرید و فروش

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

مسائل متفرقه خرید و فروش

نویسنده :بازار 313
تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1391-09:08 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله روحانی):مسأله 2133  اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید، باید تمام چیزهایى را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد مى شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثال باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

مسأله 2134  اگر انسان جنسى را به کسى بدهد وقیمت آن را معین کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولى اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا بقصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم بقصد خریدن بگیرد هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.

مسأله 2135  اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجاى آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده است، وگفته این گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواندمعامله را بهم بزند. واگر آن را معین نکرده، در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2136  اگر مشترى به بزاز بگوید پارچه اى مى خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه اى به او بفروشد که رنگ آن برود مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2137  قسم خودن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد