تبلیغات
بازار 313 - احكام صُلح (مصالحه)

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

احكام صُلح (مصالحه)

نویسنده :بازار 313
تاریخ:شنبه 2 اردیبهشت 1391-06:51 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل امام خمینی ره):

مسأله 2160- صلح آن است كه انسان با دیگرى سازش كند كه مقدارى از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.

مسأله 2161- دو نفرى كه چیزى را به یكدیگر صلح می‏كنند باید بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیرى نكرده باشد.

مسأله 2162- لازم نیست صیغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‏ اند صحیح است.
مسأله 2163- اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلًا یكسال نگهدارى كند و از شیر آن استفاده نماید و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است ولى اگر گوسفند را یكساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.

مسأله 2164- اگر كسى بخواهد طلب یا حق خود را به دیگرى صلح كند در صورتى صحیح است كه او قبول نماید.

مسأله 2165- اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادى براى بدهكار حلال نیست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگوید و او را راضى كند یا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را میدانست، باز هم به آن مقدار صلح می‏كرد.

مسأله 2166- اگر بخواهند دو چیزى را كه از یك جنس و وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند، در صورتى صحیح است كه وزن یكى بیشتر از دیگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن یكى بیشتر از دیگرى است صلح صحیح است.

مسأله 2167- اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به یكدیگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از یك جنس و وزن آنها یكى باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یكى نباشد مثلًا یكى ده من برنج و دیگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از یك جنس و چیزى باشد كه معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله میكنند، در صورتى كه وزن یا پیمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان باطل است.

مسأله 2168- اگر از كسى طلبى دارد كه باید بعد از مدتى بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

مسأله 2169- اگر دو نفر چیزى را با هم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می‏توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله براى هر دو یا یكى از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى‏تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2170- تا وقتى خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏ اند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشترى حیوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسى را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‏تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح میكند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر كه در احكام خرید و فروش گفته شد می‏تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2171- اگر چیزى را كه به صلح گرفته معیوب باشد می‏تواند صلح را به هم بزند، ولى نمیتواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

مسأله 2172- هرگاه مال خود را به كسى صلح نماید و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم باید چیزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم این شرط را قبول كند، باید به شرط عمل نماید.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد