تبلیغات
بازار 313 - احکام ضامن شدن

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

احکام ضامن شدن

نویسنده :بازار 313
تاریخ:دوشنبه 8 خرداد 1391-11:59 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله روحانی):مسأله 2306  اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحیح است که به هر لفظى اگر چه عربى نباشد و یا با فعلى به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهکار شرط نیست.

مسأله 2307  ضامن وطلبکار باید مکلف وعاقل باشند وکسى هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند، و این شرطها در بدهکار نیست مثلا اگر کسى ضامن شود که بدهى بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

مسأله 2308  هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من مى دهم بنا بر احتیاط واجب ضامن شدن او باطل است.

مسأله 2309  کسى که انسان ضامن بدهى او مى شود لازم نیست بدهکار باشد، پس اگر کسى بخواهد از دیگرى قرض کند، انسان مى تواند ضامن او شود و بگوید به او قرض بده من ضامن قرض هستم اگر قرض گیرنده اداء نکرد من مى دهم.

مسأله 2310  در صورتى انسان مى تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهى همه معین باشند، پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکى از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را مى دهد ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهى کدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل است. و همچنین اگر کسى از دیگرى مثلا ده مَن گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکى از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول صحیح نیست.

مسأله 2311  اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهکار چیزى بگیرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 2312  اگر انسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود بر گردد.

مسأله 2313  ضامن و طلبکار مى توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

مسأله 2314  هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

مسأله 2315  اگر انسان در موقعى که ضامن مى شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و لو اینکه پیش از آنکه طلبکار ملتفت شود، ضامن، قدرت پیدا کرده باشد.

مسأله 2316  اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، نمى تواند چیزى از او بگیرد.

مسأله 2317  اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او رابدهد مى تواند مقدارى را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولى اگر بجاى جنسى که بدهکار بوده جنس دیگرى به طلبکار او بدهد، نمى تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمیتواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضى شود که بدهد اشکال ندارد.نوع مطلب : احكام خرید و فروش تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد