تبلیغات
بازار 313 - شرائط فروشنده و خریدار

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

شرائط فروشنده و خریدار

نویسنده :بازار 313
تاریخ:پنجشنبه 24 فروردین 1391-02:58 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله روحانی):
مسأله 2078  براى فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول  آنکه بالغ باشند.

دوم
  آنکه عاقل باشند.

سوم
آنکه سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند.

چهارم
آنکه قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم
آنکه کسى آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم
  آنکه جنس و عوضى را که مى دهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2079  معامله با بچه نابالغ باطل است، اما اگر پدر یا جد آن بچه به او اذن داده باشد که معامله کند معامله صحیح است، و همچنین اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فرشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند، معامله صحیح است، ولى باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحبان آنها مى رساند.

مسأله 2080  اگر از بچه نابالغ چیزى بخرد، یا چیزى به او بفروشد چنانچه جنس یا پول مال بچه نباشد باید جنس یا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسیله اى ندارد، باید چیزى را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، مظالم بدهد، و اگر مال خود بچه باشد باید به ولى او بدهد.

مسأله 2081  اگر کسى با بچه نابالغ ممیز معامله کند و جنس، یا پولى که به بچه داده از بین برود، مى تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولى او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.

مسأله 2082  اگر خریدار یا روشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگوید راضى هستم، معامله صحیح است.

مسأله 2083  پدر وجد وپدرى طفل ونیز وصى پدر و وصى جد پدرى مى توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم مى تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسى را که غائب است بفروشد.

مسأله 2084  اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد وبعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحیح است. و چیزى را که غصب کننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملک مشترى است وچیزى را که مشترى داده و منفعتهاى آن، از موقع معامله، ملک کسى است که مال او را غصب کرده اند.

مسأله 2085  اگر کسى مالى را غصب کند وبفروشد، به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر براى خودش یا براى کسى که مال را غصب کرده اجازه نماید، معامله صحیح است.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد