تبلیغات
بازار 313 - شرایط جنس و عوض آن

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

شرایط جنس و عوض آن

نویسنده :بازار 313
تاریخ:پنجشنبه 24 فروردین 1391-03:12 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله روحانی):




مسأله 2086  جنسى که مى فروشند وچیزى که عوض آن مى گیرند چهار شرط دارد:

اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد.

دوم  آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست ولى اگر اسبى را که فرار کرده یا چیزى که مى تواند تحویل دهد  مثلا با یک فرش  بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.

سوم  خصوصیاتى را که در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها میل مردم به معامله فرق مى کند، معین نمایند.

چهارم  خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یکساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولى چنانچه خریدار بجاى پول، منفعت یکساله خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و اما مالى که نزد مشترى گرو است فروختن آن صحیح است و از گرو خارج نمى شود و مشترى با جهل خیار فسخ دارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2087  جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مى کنند، با دیدن خریدارى نماید.

مسأله 2088  چیزى را که با وزن خرید وفروش مى کنند با پیمانه هم مى شود معامله کرد در صورتى که معلوم باشد پیمانه چه مقدار مى گیرد به اینطور که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه اى که یک من گندم مى گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله 2089  اگر یکى از شرطهایى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

مسأله 2090  معامله چیزى که وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند. فروش آن اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد، ولى فروش خصوص مسجد به هیچ وجه جایز نیست.

مسأله 2091  هر گاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند به طورى اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند وبه مصرفى که به مقصود وقف کنند ه نزدیکتر است برسانند.

مسأله 2092  خرید وفروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى فائده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است واگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد. پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش 



تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد