تبلیغات
بازار 313 - سؤالات متفرقه (7)

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

سؤالات متفرقه (7)

نویسنده :بازار 313
تاریخ:سه شنبه 20 تیر 1391-12:08 ق.ظ

(از قسمت استفتائات  وب سایت آیت الله مظاهری):سوال :


بعضی‌ از ارگان‌ها به‌ كارمندانشان‌ كه‌ امتیازات‌ مورد نظر آن‌ ارگان‌ را داشته‌ باشند، زمین‌ به‌ قیمت‌ ارزان‌ می‌فروشند، آیا صاحبان‌ این‌ امتیازات‌ می‌توانند امتیاز خود را به‌ شخص‌ ثالثی‌ بفروشند یا باید زمین‌ را تحویل‌ گرفته‌ و سپس‌ بفروشند؟


جواب :

اگر مخالف‌ با قوانین‌ مربوطه‌ نباشد اشكال‌ ندارد.
سوال :

1) خرید و فروش‌ منازل‌ و زمین‌هایی‌ كه‌ اوائل‌ انقلاب‌ تصرّف‌ شده‌ مانند شهرك‌ كاوه‌ واقع‌ در خیابان‌ كاوه‌ كه‌ رضایت‌ صاحب‌ ملك‌ مشخّص‌ نیست‌ خرید و فروش‌ چنین‌ املاك‌ و منازلی‌ چه‌ حكمی‌ دارد؟

2) خرید و فروش‌ منازل‌ و زمین‌های‌ موقوفی‌ كه‌ به‌ صورت‌ حق‌ّ الكرد (حق‌ّ العمل‌ ـ كاركرد) انجام‌ می‌گیرد چه‌ حكمی‌ دارد؟

3) واسطه‌گری‌ بین‌ خریدار و فروشنده‌ در موارد یاد شده‌ چه‌ حكمی‌ دارد؟


جواب :

1) اگر كار مصادره‌ كننده‌ بجا و شرعاً قانونی‌ بوده‌ است‌ اشكال‌ ندارد و الاّ رضایت‌ صاحب‌ ملك‌ را باید به‌ دست‌ آورد.

2) اگر طبق‌ وقف‌ و با رضایت‌ متولّی‌ یا حاكم‌ شرع‌ باشد اشكال‌ ندارد.

3) واسطه‌گری‌ در آنها با آنچه‌ گفته‌ شد اشكال‌ ندارد.


سوال :

املاكی‌ كشاورزی‌ بین‌ دو نفر به‌ صورت‌ مشاع‌ موجود می‌باشد كه‌ هنوز در بین‌ شركائ تقسیم‌ و تفكیكی‌ شرعی‌ و قانونی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.

1) اجاره‌ دادن‌ كلیه املاك‌ مشاع‌ توسّط‌ یكی‌ از شركاء بدون‌ رضایت‌ شریك‌ دیگر چه‌ حكمی‌ دارد؟

2) معامله‌ای‌ كه‌ در آن‌ یكی‌ از شركاء قبل‌ این‌ كه‌ تقسیم‌ و تفكیك‌ شرعی‌ و قانونی‌ بین‌ آنها صورت‌ گرفته‌ باشد بدون‌ رضایت‌ شریك‌ دیگر قسمتی‌ از ملك‌ مشاع‌ را فروخته‌ باشد چه‌ حكمی‌ دارد؟

3) اگر یكی‌ از شركاء، افرادی‌ را كه‌ هیچ‌ گونه‌ مالكیّتی‌ در اراضی‌ نداشته‌ و صرفاً با پرداخت‌ بهره مالكانه‌ بر اراضی‌ زراعی‌ تصرّف‌ زارعانه‌ دارند را به‌ عنوان‌ مالك‌ معرّفی‌ نماید، مشمول‌ چه‌ حكمی‌ است‌؟

4) تصرّف‌ افراد فوق‌ (زارعین‌) بر املاك‌ مشاع‌ فروخته‌ شده‌ توسّط‌ یكی‌ از شركاء بدون‌ رضایت‌ شریك‌ دیگر مشمول‌ چه‌ حكمی‌ است‌؟

جواب :

1) جایز نیست‌ ولی‌ اگر بعداً رضایت‌ شریك‌ دیگر را به‌ دست‌ آورد اجاره‌ صحیح‌ می‌شود.

2) جایز نیست‌ ولی‌ اگر بعداً رضایت‌ شریك‌ را حاصل‌ نمود آن‌ بیع‌ امضائ می‌شود این‌ در صورتی‌ است‌ كه‌ همه ملك‌ را یا بعض‌ معیژن‌ آن‌ را بفروشد ولی‌ اگر حق‌ّ خود را به‌ طور مشاع‌ بفروشد بیع‌ صحیح‌ است‌ ولی‌ شریك‌ دیگر می‌تواند معامله‌ را فسخ‌ مشروط‌ بر این‌ كه‌ خود او ملك‌ را بخرد.

3) جایز نیست‌ و تصرّف‌ او هم‌ جایز نیست‌.

4) بدون‌ رضایت‌ شركاء جایز نیست‌.


سوال :

آیا مستأجر شرعاً می­تواند بدون اذن و اجازۀ مالک، محل استیجاری خود را تخریب کند و به میل و سلیقۀ خود تغییر دهد؟

جواب :

نمی تواند.


سوال :

1) اگر مستأجری سه سال در یک جا مانده و هر سال قرار داد اجاره نامه خود را تمدید کرده باشد، آیا هزینه هایی که برای خانه در این سه سال پیش می آید، مثل خرج تعمیر و سرویس کولر و کنتور برق و ...، بر عهدۀ مستأجر است یا صاحب خانه؟

2)  بعضی از بنگاه های املاک می گویند اگر یک مستأجر چند سال یک جا بماند غیر از سال اول بقیۀ سال ها باید خودش مخارج فوق را بدهد آیا این مطلب پایۀ شرعی دارد؟

جواب :

 1-تعمیرات اساسی بر عهدۀ صاحب خانه است و تعمیرات جزئی نظیر آنچه نوشته اید بر عهدۀ مستأجر است.
2- گفتۀ آنها درست نیست مگر قراردادی امضاء شده باشد.

سوال :

قراردادی‌ بین‌ یك‌ شركت‌ دولتی‌ یا خصوصی‌ در خصوص‌ پیش‌ خرید هر نوع‌ جنس‌ مشروعی‌، به‌ شرح‌ ذیل‌ تنظیم‌ گردده‌ است‌:

ماده‌ 1) موضوع‌ قرارداد: پیش‌ خرید آپارتمان‌، لوازم‌ خانگی‌، گوشت‌ قرمز، مرغ‌ و یا ....

ماده‌ 2) زمان‌ و مكان‌ انجام‌ تعهّدات‌:

ماده‌ 3) نوع‌ قرارداد:

ماده‌ 4) چگونگی‌ پرداخت‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ از طرف‌ خریدار به‌ فروشنده‌ به‌ صورت‌ 25% نقدی‌، 50% اقساط‌ یا دادن‌ جنس‌ بابت‌ آن‌ و یا اگر مورد معامله‌ حیوان‌ و پیش‌ خرید گوشت‌ قرمز بوده‌ باشد علوفه‌، و 25% باقی‌ مانده‌ هنگام‌ تحویل‌ مورد معامله‌.

ماده‌ 5) ضمانت‌ حسن‌ اجرای‌ كار: به‌ منظور تعیین‌ حسن‌ انجام‌ قرارداد، فروشنده‌ موظّف‌ است‌ هنگام‌ قرارداد ضمانت‌ بانكی‌ و چك‌ معادل‌ ارزش‌ كل‌ّ قرارداد به‌ خریدار تسلیم‌ نماید. چنانچه‌ فروشنده‌ تعهّدات‌ خود را انجام‌ ندهد خریدار مجاز است‌ به‌ تشخیص‌ خود هر مبلغی‌ را كه‌ مقتضی‌ بداند از محل‌ تضمین‌ برداشت‌ نماید و فروشنده‌ حق‌ّ هر گونه‌ اعتراض‌ را از خود سلب‌ می‌نماید. بدیهی‌ است‌ خریدار در صورت‌ تخلّف‌ فروشنده‌، علاوه‌ بر ضبط‌ تضمین‌ مأخوذه‌ حق‌ّ خواهد داشت‌ قرارداد را فسخ‌ نماید.

ماده‌ 6) خریدار هیچ‌ گونه‌ تعهّدی‌ در رابطه‌ با هزینه حمل‌ و نقل‌، دارو، واكسیناسیون‌ و سایر موارد را ندارد و فروشنده‌ مسئول‌ هر گونه‌ ضرر و زیانی‌ خواهد بود كه‌ سبب‌ عدم‌ اجرای‌ دقیق‌ مفاد قرارداد از جانب‌ او به‌ خریدار وارد آید. ضمناً فروشنده‌ اقرار می‌نماید كه‌ مشمول‌ قانون‌ منع‌ مداخله وزراء، نمایندگان‌ مجلس‌ و كاركنان‌ دولت‌ مصوّب‌ 1337 نیست‌.

ماده‌ 7) تعداد یا وزن‌:

ماده‌ 8) سررسید تحویل‌:

ماده‌ 9) جنس‌ مورد قرارداد (ایرانی‌ یا خارجی‌):

با توجّه‌ به‌ متن‌ قرارداد، بفرمائید:

1) این‌ قرارداد چه‌ نوع‌ قراردادی‌ است‌؟ ماهیّت‌ آن‌ چیست‌؟

2) اگر بر اثر قوّه قهریه‌ (سیل‌، زلزله‌، انواع‌ بیماری‌های‌ دامی‌، تب‌ برفكی‌ و .... مورد معامله‌ از بین‌ برود و یا دچار خسارت‌ شود ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ عهده چه‌ كسی‌ است‌؟ فروشنده‌ یا خریدار یا هر دو؟


جواب :

1) این‌ معامله‌ گر چه‌ شباهت‌ به‌ بیع‌ سلف‌ دارد ولی‌ احتیاج‌ نیست‌ كه‌ آن‌ را تحت‌ عقدی‌ از عقودمشهور ببریم‌ و همین‌ مقدار كه‌ عقدی‌ است‌ عقلائی‌ و منعی‌ از شارع‌ مقدّس‌ نشده‌ است‌ آن‌ صحیح‌ است‌ و عمومات‌ كه‌ راجع‌ به‌ صحّت‌ عقود داریم‌ آن‌ را شامل‌ می‌شود بنا بر این‌ اصل‌ معامله‌ صحیح‌ است‌ و اشكال‌ ندارد.

2) كلیه آفات‌ قهریه‌ و زیان‌ها مربوط‌ به‌ فروشنده‌ است‌ و از این‌ جهت‌ زمین‌ مربوط‌ به‌ خریدار نمی‌شود.


سوال :

آپارتمانی‌ خریده‌ام‌ كه‌ در قولنامه‌ صحبتی‌ از متراژ آن‌ نشده‌ ولی‌ فروشنده‌ به‌ صورت‌ شفاهی‌ گفته‌ است‌ مثلاً 25 متر، و به‌ رؤیت‌ اینجانب‌ نیز رسیده‌ است‌، حال‌ مقداری‌ از 25 متر كمتر است‌، آیا فروشنده‌ باید مبلغ‌ مقدار كمتر را بپردازد؟ و اگر بیشتر بود آیا خریدار باید مبلغ‌ مقدار بیشتر را پرداخت‌ نماید؟


جواب :

اگر به‌ طور واحدی‌، نه‌ متراژی‌، خرید و فروش‌ شده‌ باشد، اگر زیاد یا كم‌ بیاید هیچ‌ كدام‌ حقّی‌ به‌ یكدیگر ندارید.


سوال :

فرمی‌ است‌ با نام‌ «طرح‌ كوشش‌ و همیاری‌ ـ كارگشا» متعلّق‌ به‌ گروه‌ كارگشایان‌ انصار الموحّدین‌. گردانندگان‌ این‌ طرح‌ اذعان‌ دارند كه‌ این‌ فرم‌ با فرم‌های‌ قبلی‌ متفاوت‌ و مقداری‌ از مبالغ‌ آن‌ برای‌ كمك‌ به‌ مؤسّسات‌ خیریه‌ هزینه‌ می‌شود. استدعا دارم‌ نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرمائید.

جواب :

این‌ گونه‌ معاملات‌ غربی‌ كه‌ مرتّب‌ رنگ‌ عوض‌ می‌كند از جهاتی‌ حرام‌ است‌.


سوال :

احتراماً به‌ عرض‌ می‌رساند همان‌ گونه‌ كه‌ اطّلاع‌ دارید با حرام دانستن طرح فروش الماس‌،نیروی‌ انتظامی‌ اعلام‌ نموده‌ هر كس‌ به‌ كسی‌ در این‌ ارتباط‌ پول‌ داده‌ می‌تواند شكایت‌ كند و اصل‌ پول‌ خود را دریافت‌ نماید.

از آنجائی‌ كه‌ پول‌ اشخاص‌، نزد ثبت‌ نام‌ كننده‌ نمی‌باشد و ثبت‌ نام‌ كننده‌ فقط‌ وظیفه ثبت‌ نام‌ آنها را در اینترنت‌ داشته‌ و پول‌ اشخاص‌ ثبت‌ نام‌ كننده‌ به‌ صورت‌ دلار به‌ شركت‌ «كیمبرلی‌» واگذار شده‌، آیا گرفتن‌ پول‌ به‌ صورت‌ اجبار از ثبت‌ نام‌ كننده‌ جایز می‌باشد با خبر؟

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ شركت‌ «كیمبرلی‌» اعلام‌ نموده‌ به‌ اشخاصی‌ كه‌ سودی‌ تعلّق‌ نگرفته‌، پس‌ از گذشت‌ شش‌ ماه‌ از ثبت‌ نام‌، 75% پول‌ آنها را بازپرداخت‌ می‌نماید.

جواب :

افرادی‌ كه‌ دخالت‌ داشته‌اند باید زیان‌ دیگران‌ را متحمّل‌ شوند.
سوال : سؤال‌ در مورد طرح‌ نقش‌ جهان‌ است‌ و شكل‌ آن‌ مانند طرح‌ الماس‌ است‌ با این‌ تفاوت‌ كه‌ در این‌ طرح‌ جنسی‌ در كار نیست‌.

جواب :

این‌ گونه‌ معاملات‌ كه‌ مرتّب‌ رنگ‌ عوض‌ می‌كند از جهاتی‌ حرام‌ است‌ و من‌ جمله‌ اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ است‌.

سوال :

احتراماً به‌ استحضار می‌رساند یكی‌ از شروط‌ قراردادهای‌ فروش‌ مستغلاّت‌ بند ذیل‌ مقرّر شده‌ است‌.

«چنانچه‌ به‌ هر علّت‌ چك‌های‌ ثمن‌ معامله‌ در تاریخ‌ سررسید وصول‌ نشود تا زمانی‌ كه‌ فروشنده‌ از حق فسخ‌ خود استفاده‌ ننموده‌، خریدار متعهّد است‌ علاوه‌ بر تعهّدات‌ قبلی‌، مبلغی‌ معادل‌ 30% در سال‌ از وجه‌ چك‌های‌ پرداخت‌ نشده‌ را به‌ عنوان‌ تفاوت‌ نقد و نسیه‌ به‌ انضمام‌ اصل‌ مبلغ‌ چك‌ها به‌ فروشنده‌ پرداخت‌ نماید».

تقاضامند است‌ در این‌ زمینه‌ راهنمایی‌ و اظهار نظر نمایید - نامه‌ متعلّق‌ به‌ «مجتمع‌ اقتصادی‌ كمیته امداد امام‌ خمینی‌ استان‌ اصفهان‌» است‌.


جواب :

به‌ عنوان‌ تفاوت‌ نقد و نسیه‌ درست‌ نیست‌ و آن‌ همان‌ دیركرد است‌ كه‌ اشكال‌ دارد ولی‌ اگر به‌ عنوان‌ گذشت‌ از حق‌ّ الفسخ‌ باشد اشكال‌ ندارد زیرا فروشنده‌ حق‌ّ دارد معامله‌ را فسخ‌ كند و یا به‌ ازاء عدم‌ اعمال‌ آن‌ فسخ‌ مبلغی‌ را دریافت‌ نماید.

سوال :

بنده سهامدار شركتی هستم كه مدیران آن با اخذ پورسانت (درصد) در خریدهای مواد اولیه به بنده و شرکت ضرر می زنند و بهای تمام شده شركت را اینطوری بالا می برند. بنده فكر می كنم این كار عین دزدی و حرام باشد و برخورد با این مدیران لازم است، هر چند قوانین ما در این مورد سكوت كرده است. خواهشمندم نظر خود را بفرمایید؟


جواب :

اگر می دانید كار آنها حرام است، باید از آنها جدا شوید.


سوال :

اگر در سایت های اینترنتی مختص پیش بینی نتایج آمار و ارقام ورزش های مختلف فعالیت نموده و از آن طریق کسب در آمد شود، آیا جایز است؟

جواب :

 اگر برد و باخت نباشد و حق كسی هم ضایع نشود جایز است.


سوال : اینجانب حسابدار هستم و حسابداری شرکت های مختلفی را به طور همزمان بر عهده دارم. اخیراً شرکتی از من تقاضای همکاری کرده و در ابتدای ورود متوجه شدم که آن شرکت برای جلوگیری از بحران مالی، اجباراً مبلغی به صورت ربوی از یک ربا خور دریافت کرده و تعهدات شرکت را پرداخت کرده است. حال سوال بنده این است که کارکردن من با این شرکت و دستمزدی که دریافت می کنم چه حکمی دارد؟ آیا فرقی می کند که بدانم آن مبلغ ربوی تأثیر مستقیم در دستمزد من دارد یا خیر؟


جواب :

کار کردن شما با آن شرکت اشکال ندارد.


سوال :

تجارت‌ الكترونیكی‌ «گلدماین‌» چه‌ حكمی‌ دارد؟

جواب :

این‌ گونه‌ چیزها كه‌ مثل‌ قارچ‌، مرتّب‌ در ایران‌ می‌روید و هر روزی‌ به‌ اسمی‌ عرضه‌ می‌شود علاوه‌ بر این‌ كه‌ از مصادیق‌ قمار است‌ و علاوه‌ بر این‌ كه‌ یك‌ قسم‌ از ربا خواری‌ است‌، اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ است‌ و قرآن‌ آن‌ را حرام‌ دانسته‌ است‌ و از همه اینها بدتر یك‌ كار استثماری‌ است‌ كه‌ یهودی‌ها آورده‌اند تا ضربه‌ به‌ اقتصاد مملكت‌ بزنند.

سوال :

فردی‌ جنسی‌ را نسیه‌ مثلاً شش‌ ماهه‌ خریده‌ و به‌ فردی‌ یك‌ ماهه‌ فروخته‌ با قیمت‌ متعارف‌ بازار، ولی‌ خریدار پول‌ جنس‌ را چند ماه‌ بعد می‌پردازد، اوّلاً وظیفه فروشنده‌ چیست‌؟ ثانیاً اگر خریدار بگوید مطابق‌ با بازار با من‌ عمل‌، یعنی‌ دیركرد بگیر، صحیح‌ است‌؟ ثالثاً اگر بخواهد همان‌ قیمت‌ فروخته‌ شده‌ را بگیرد چه‌ بسا ضرر فراوان‌ بر بایع‌ وارد می‌شود، بفرمایید وظیفه‌ چیست‌؟


جواب :

باید به‌ همان‌ قیمت‌ فروخته‌ شود ولی‌ سزاوار است‌ مشتری‌ جبران‌ خسارت‌ كند.


سوال :  آیا در كاهش ارزش پول بین قرض، مهریه، خمس، مضاربه، غصب و سایر موارد تفاوتی هست؟

جواب :

فقط در قرض و دیرکرد تورّم کارساز نیست. ولی قدرت خرید در سایر موارد نظیر مهریه باید مراعات شود.

سوال :

با سلام بفرمایید دریافت حقوقی که در شرکتی که رشوه به دیگران می دهد چه حکمی دارد. من در شرکتی کار می کنم که برای برنده شدن در مناقصات رشوه می دهد. آیا حقوق من حلال است؟

جواب :

حقوق شما اشكال ندارد.

نوع مطلب : استفتائات 
دنبالک ها: استفائات تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد